Преглед на файлове

Prepare 1.17.01.13.

tags/1.17.01.13^0
Ivan Enderlin преди 3 години
родител
ревизия
7e263a61b6
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 461F31FCE31F4AAD
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      CHANGELOG.md

+ 6
- 0
CHANGELOG.md Целия файл

@@ -1,3 +1,9 @@
# 1.17.01.13

* Quality: Happy new year! (Alexis von Glasow, 2017-01-12T14:00:43+01:00)
* Documentation: New `README.md` file. (Ivan Enderlin, 2016-10-21T17:01:48+02:00)
* Documentation: Update `support` properties. (Ivan Enderlin, 2016-10-11T16:56:16+02:00)

# 1.16.09.06

* Grammar: Update copyright. (Ivan Enderlin, 2016-01-17T14:21:02+01:00)


Зареждане…
Отказ
Запис