Преглед на файлове

Fix the link to the screenshot.

master
Ivan Enderlin преди 4 години
родител
ревизия
9df03f11a0
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -38,7 +38,7 @@ Just open a PP file in Vim, nothing special to do! For instance, try the
[`hoa://Library/Compiler/Llk/Llk.pp`](http://central.hoa-project.net/Resource/Library/Compiler/Llk/Llk.pp)
file:

![The plugin in action](http://central.hoa-project.net/Resource/Contributions/Vim/Pp/doc/image/screenshot.png)
![The plugin in action](http://central.hoa-project.net/Resource/Contributions/Vim/Pp/doc/image/screenshot.png?format=raw)

## DocumentationЗареждане…
Отказ
Запис